Ticaret Sicil Müdürlüklerinden Gelecek Cevabı Uzunca Süre Beklemeye Gerek Yok

T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün 08.02.2018 Tarih ve 73640249-045.02(02)-502-2018-E. 76/2712 sayılı yazısı ile şirketlerin yayımlanan son adresleri ve diğer bilgilerine, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 01.10.2013 tarihi itibari ile  yayımlanan tüm nüshalarına ihtiyaç duyulması halinde bu bilgilerin www.ticaretsicil.gov.tr internet sayfasından ücretsiz üye olmak suretiyle temin edileceği hususu bildirilmiştir. Devlet Kurumları işleyişin ve bilgi erişiminin hızlanması için internetin olanaklarını göstermekte, teşvik etmektedir.Bu sayede;

Avukatların ve dosyada taraf olanların mahkeme veya icra dosyalarına ticaret sicil müdürlüklerinden gelecek müzekkere cevaplarını uzunca bir süre beklemesine gerek kalmamaktadır. Kalemlerden internet üzerinden ticaret sicil gazetesine yapılacak girişlerle elde edilecek bilgiler yargılama ve takip sürelerini önemli ölçüde kısaltacaktır. Hatta dosyalarda taraf olanların www.ticaretsicil.gov.tr adresinden elde ettikleri bilgileri mahkeme veya icra dosyalarına sunmaları işleyisi hızlandıracağı ve usul ekonomisine katkısı büyük olacaktır.

Test

Form Gönderimi

OK