ÇALIŞMA ALANLARI

İcra İflas Hukuku

  • İlamlı ve ilamsız icra takibi, kambiyo takibi, iflas yoluyla takip, kira takibi, rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip,
  • İcra takiplerinden doğan menfi tespit, istirdat, itirazın iptali, tahliye, şikayet, itiraz ve ceza davaları, iflas ve konkordato işlemleri.
Test

Form Gönderimi

Tamam