ÇALIŞMA ALANLARI

Medeni Hukuk

  • Anlaşmalı-Çekişmeli Boşanma,
  • Nafaka, Velayet
  • İsim hakkının korunması, maddi ve manevi tazminat davaları,
  • Yaş tahsisi,
  • Eşya hukuku,
  • Gayrimenkul hukuku, el atmanın önlenmesi, kamulaştırmasız el atma, tapu iptali ve tescil, irtifak hakkı tesisi, ipotek vs.
  • Miras hukuku.
  • Tanıma, tenfiz.
Test

Form Gönderimi

Tamam