Ticaret Davalarına Zorunlu Arabuluculuk Geldi

19 Aralık 2018 günü resmi gazete yayınlanan 7155 sayılı kanunun 20. Maddesine göre hükümde belirtilen Ticari davalarda zorunlu aracılık bir dava şartı olarak getirildi. Buna göre;

Ticaret Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olmuştur.

Test

Form Gönderimi

OK