ÇALIŞMA ALANLARI

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  • İşveren ve işçi arasındaki işçilik alacakları konulu davalar.
  • İş kazasından kaynaklı maddi-manevi tazminat davaları.
  • SGK çerçevesinde işçi-işveren arasındaki davalar.
  • Toplu İş Sözleşmelerinden kaynaklı alacaklara ilişkin davalar.
Test

Form Gönderimi

Tamam