ÇALIŞMA ALANLARI

Ticaret Hukuku

  • Şirketler Hukuku,
  • Şirketten çıkma-çıkarılma-ortaklar arası davalar,
  • Şirket birleşme ve devralmaları,
  • Kooperatifler,
  • Haksız rekabet davaları, 
  • Ticari ilişkiden kaynaklı alacak davaları.
  • Kambiyo hukuku,
  • Sigorta hukuku, rücu ve alacak, değer kaybı, hasar bedeli davaları
Test

Form Gönderimi

Tamam